Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil

Alla våra gymnasieelever och elever i årskurs 7–9 arbetar temainriktat på modersmålet.

Temat är ”Mitt yrke – ett jobb eller en livsstil”.

Syftet med teamarbetet är bland annat:

  • att få eleverna att reflektera och resonera om sina framtida gymnasieval och yrkesval
  •  att utveckla sitt kunnande att skriva berättande, beskrivande och argumenterande texter, föra en debatt och lära sig nya strategi för det.
  • Utöka ordförrådet med nya begrepp på modersmålet inom det givna temat.

Den skriftliga och muntliga arbete utgör underlag för betyg. Språkservice24 arrangerar fortbildning med Svetlana Parming om hur man arbetar temainriktat.

Vi strävar efter att modersmålsundervisning är en integrerad del av skolans verksamhet.

Spännande.