Språkservice24 gratulerar modersmålselever och lärare på internationella modersmålsdagen. Grattis till ett fantastiskt arbete!

Internationella modersmålsdagen

Internationella modersmålsdagen instiftades år 1999 av UNESCO. Syftet är att uppmärksamma alla språk och allas rätt att lära sig sitt modersmål, kultur och traditioner. 

Många barn läser sitt modersmål i en främmande språkmiljö. De har fått en ökad språkmedvetenhet och en förståelse om sin kultur. Genom att bevara och utveckla sitt modersmål kan människor utveckla respekt för andra kulturer, stärka toleransen samt tillsammans bygga ett inkluderande kunskapssamhälle. Språk spelar en viktig roll för kulturell mångfald och dialog mellan människor.

I Sverige talas över 150 språk. Den svenska språkpolitiken är tydlig. Enligt Språklagen (år 2009) är svenskan det huvudspråket i Sverige. De nationella minoritetsspråken ska synliggöras, skyddas och bevaras. Den som har ett annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. I en global värld är flerspråkigheten berikande och en resurs som gagnar hela samhälle. 

Dagen firas världen över med en rad olika aktiviteter. För att fira internationella modersmålsdagen den 21 februari arbetade alla våra elever med tema Mitt modersmål 

Eleverna fick svara på två frågor:

1. Varför är mitt modersmål viktigt för mig?

2. Hur kan jag använda mitt modersmål i framtiden?