Språkservice24 gratulerar modersmålselever och lärare på internationella modersmålsdagen. Grattis till ett fantastiskt arbete!

Internationella modersmålsdagen

Internationella modersmålsdagen instiftades år 1999 av UNESCO. Syftet är att uppmärksamma alla språk och allas rätt att lära sig sitt modersmål, kultur och traditioner. 

Många barn läser sitt modersmål i en främmande språkmiljö. De har fått en ökad språkmedvetenhet och en förståelse om sin kultur. Genom att bevara och utveckla sitt modersmål kan människor utveckla respekt för andra kulturer, stärka toleransen samt tillsammans bygga ett inkluderande kunskapssamhälle. Språk spelar en viktig roll för kulturell mångfald och dialog mellan människor.

I Sverige talas över 150 språk. Den svenska språkpolitiken är tydlig. Enligt Språklagen (år 2009) är svenskan det huvudspråket i Sverige. De nationella minoritetsspråken ska synliggöras, skyddas och bevaras. Den som har ett annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. I en global värld är flerspråkigheten berikande och en resurs som gagnar hela samhälle. 

Dagen firas världen över med en rad olika aktiviteter. För att fira internationella modersmålsdagen den 21 februari arbetade alla våra elever med tema Mitt modersmål 

Eleverna fick svara på två frågor:

1. Varför är mitt modersmål viktigt för mig?

2. Hur kan jag använda mitt modersmål i framtiden?

Fler artiklar

Språkservice24 modersmålsundervisning

”Utan modersmålet vissnar vi”

I en kulturartikel i Aftonbladet – Utan modersmålet vissnar vi – skriver Nioosha Shams – författare och skribent att hemspråk måste tas på ett större allvar. Det behövs mer resurser samt höja dess status för att förbättras menar hon.

Glad Midsommar!

Glad Midsommar! Språkservice24 önskar er alla en glad midsommar! Vi har öppet under sommaren för alla möjliga frågor och beställningar. Trevlig Sommar!​

Tack för detta läsår 2021-2022

Detta har varit ett fantastiskt läsår då våra ambitiösa modersmålslärare har hjälpt ca 500 elever från 56 grundskolor, förskolor och gymnasier i Stockholm och omnejd att utveckla ett språk.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Ställ en fråga eller hjälp oss att förbättra vår verksamhet genom att dela med dig av dina erfarenheter, synpunkter och idéer.