Norske språklærere søkes for fjernundervisning

Norske språklærere søkes til fjernundervisning!

Har du norsk som morsmål? Vil du utvikle elevenes morsmål i norsk? Utdanner du deg i pedagogikk eller lignende?

Velkommen med din søknad!

Oppdraget betyr norskundervisning for en eller flere elever. Skolene ligger i Stockholm.

Språkservice24 er en utdanningsorganisasjon som tilbyr innleide tjenester innen morsmålsopplæring, studieveiledning på morsmål og morsmålsstøtte til skoler og førskoler. Per i dag underviser våre 58 morsmålslærere på 52 forskjellige språk. Våre kunder er private og kommunale skoler samt førskoler i Region Stockholm.