Pedagogisk konferens: Motivation och lärande

Några deltagare i vår pedagogiska konferens

Att motivera elever för lärande och utveckling är en av lärarens främsta uppgift. Hur gör vi det? Språkservice24 arrangerade en konferens med tema ”Motivation och lärande”.

Vi bekantade oss med motivationsteorierna i boken Motivation och lärande (2016) av författarna Einar Skaalvik, Sidsel Skaalvik.

Referenser:

Presentationen från konferensen finns här: Motivation och lärande.pdf

Läs också: Stockholms stad: Pedagog Stockholm: Motivation en förutsättning för lärande (http://pedagogblogg.stockholm.se/tourahagnesten/2016/06/29/motivation-en-forutsattning-for-larande/)