1. ”Språkservice för förskolan” har inlett samarbete med  Immigranternas Riksförbund,  http://immigranterna.se/