Språkservice 24 meddelar att vi har vunnit en offentlig upphandling från en statlig myndighet. Det är en ära för oss att kunna leverera våra kvalitativa tjänster och utveckla elevernas språkkunskaper.