Språkservice 24 har vunnit en offentlig upphandling!

Språkservice 24 meddelar att vi har vunnit en offentlig upphandling från en statlig myndighet. Det är en ära för oss att kunna leverera våra kvalitativa tjänster och utveckla elevernas språkkunskaper.