Språkservice24 byter huvudman

Vi offentliggör nyheten att Språkservice24 tas över av skolkoncernen Tellusgruppen AB från och med 1 augusti 2023.

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 27 förskolor, sju grundskolor och tillhandahåller även undervisningstjänster och barnpassning.

Språkservice24 kommer att ingå i Tellusgruppens nya verksamhetsområde med satsning på utbildningstjänster.

  • Vi får en starkare position och större kapacitet när det gäller språktjänster.
  • Detta leder till flera möjligheter för kompetensutveckling och karriärvägar för våra anställda lärare.
  • Att ingå i en stor organisation är en förutsättning att utveckla kvalitetsarbetet på verksamhets- och huvudmansnivån.

Språkservice24 AB fortsätter med sin verksamhet enligt avtal med våra uppdragsgivare samt behåller sin organisationsstruktur, ledning, personal och kvalitetsarbete.

Språkservice24 blir en del i Tellusgruppen som är enskild huvudman inom skolväsendet.