Språkservice24 utvärderar skolåret 2015-2016

Verksamhets utvärdering

Språkservie24 har avslutat skolåret 2015 – 2016 med en utvärdering. Platsen var Fotografiska museet som hade en inspirerande utsikt mot havet och båtarna.

Under året har vi arbetat med flera pedagogiska frågor; så som svenska skolsystemet i en historisk perspektiv, juridiska aspekter inom läraruppdraget och framförallt – med bedömning och betygsättning i ämnet modersmål.  Alla lärare poängterar vikten av klara grunder för bedömning och betygsättning; grunder som lärare, elev och föräldrar är införstådda med.  Att ge kontinuerligt feedback är ett sett att stöda lärandet. Bedömning och lärande går hand i hand.

Tack alla för era fina arbetsinsatser!