Språkservice24 utvärderar skolåret 2015-2016

Verksamhets utvärdering

Språkservie24 har avslutat skolåret 2015 – 2016 med en utvärdering. Platsen var Fotografiska museet som hade en inspirerande utsikt mot havet och båtarna.

Under året har vi arbetat med flera pedagogiska frågor; så som svenska skolsystemet i en historisk perspektiv, juridiska aspekter inom läraruppdraget och framförallt – med bedömning och betygsättning i ämnet modersmål.  Alla lärare poängterar vikten av klara grunder för bedömning och betygsättning; grunder som lärare, elev och föräldrar är införstådda med.  Att ge kontinuerligt feedback är ett sett att stöda lärandet. Bedömning och lärande går hand i hand.

Tack alla för era fina arbetsinsatser!

Fler artiklar

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Ställ en fråga eller hjälp oss att förbättra vår verksamhet genom att dela med dig av dina erfarenheter, synpunkter och idéer.