Studiehandledning på modersmålet

Bättre studieresultat

Skolinspektionen har gjort en granskning av studiehandledningen och kommit med en rapport med en utvärdering. Där finns många viktiga insikter och slutsatser.

Läs mer om det här

Några av våra språklärare under vår senaste konferens
Några av våra språklärare under vår senaste konferens

De nyanlända eleverna är en extrem heterogen grupp men de har en sak som är gemensam. Deras studieresultat blir bättre om de får studiehandledning på modersmålet i tid.

Enligt lagändringen från 1 augusti 2018 ska nyanlända elever som börjar i högstadiet i grundskolan, specialskolan ”få studiehandledning på modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk om det inte är uppenbart onödigt.” kap. 3, 12 § Skollagen.
Med studiehandledning på modersmålet ska eleven kunna utveckla sina kunskaper i dem olika skolämnen, trots att hen inte behärskar det svenska språket.

Studiehandledning för nyanlända har alltid varit ett stöd som vi brinner för. Studiehandledaren samarbetar med ämneslärare och går igenom det aktuella materialet med eleven före, under eller efter lektionen. Vår erfarenhet tyder på att studiehandledningen är en kraftfull insats för nyanlända för att klara av kunskapsmålen  –  en vinst för eleven och samhället. Flera skolor har nu anlitat studiehandledare från vår organisation Språkservice24.

Kontakta oss för en offert när det gäller en studiehandledare! 

Skicka en offertförfrågan här.