"Utan modersmålet vissnar vi"

I en kulturartikel i Aftonbladet skriver Nioosha Shams – författare och skribent att hemspråk måste tas på ett större allvar. 

I artikeln beskriver hon utifrån sina barndomsminne och erfarenhet om modersmålet under skolåren. 

Hon instämmer med studier som vetenskapligt bevisat att flerspråkighet förbättrar inlärningsförmågan och lyfter fram och tolkar första punkten i EU:s 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, att man behöver behärska sitt modersmål i både tal och skrift för att kunna blomstra.

Att det endast krävs en termin för att vara kvalificerad att lära ut sitt modersmål kan ha en förklaring till att undervisningen ser så olika ut, menar hon och betonar vikten att modersmålsundervisning måste tas på ett större allvar. Det behövs mer resurser samt höja dess status för att förbättras menar hon.

Vi på Språkservice24 instämmer att ämnet modersmål behöver tas på större allvar. För att förbättra kvaliteten på undervisningen erbjuder vi  internutbildning och kompentensutveckling för våra lärare.

Modersmålsundervisning är viktigt och betydelsefullt för flerspråkiga barn där även forskning visar på positiva samband mellan ett barns läsförståelse både på modersmålet och svenska språket. 

För att slutändan är det väl det alla föräldrar önskar sina barn, att blomstra och lyckas i livet.

Avslutar med ett citat som Nioosha Shams beskriver i sin artikel:

”Vad vackert det är att bli vän med sitt modersmål”

Här kan du läsa artikeln i Aftonbladet (Juli 2022)