Läs en sammanfattning här

År 2017 fanns det strax under 80 000 nyanlända elever i svenska skolan vilket motsvarar ungefär 8 % av alla elever. Det faktumet ställer nya krav på svenska skolan och skolväsendet överlag. Rörligheten mellan EU-länderna men framförallt flyktingströmmen är bidragande orsaker till att en flerspråkig skola har tagit form och den utvecklingen kommer att fortsätta i framtiden.

Studiehandledning på modersmålet är ett avgörande stöd för att eleverna skall kunna tillägna sig ämnesspråket och uppnå kunskapskraven.

Skolinspektionen har därför kvalitetsgranskat Studiehandledningen i årskurs 7-9 i 14 kommuner. Granskarna har kommit fram till att studiehandledningen är en viktig och uppskattad insats för nyanlända elever. Dock behöver den insatsen förbättras inom följande områden: