Vi arbetar med utvecklingen av klassrums- och distansundervisningen i modersmål och studiehandledning, se nedan vårt bildspel.

Våra lärare arbetar med engagemang och entusiasm för att eleverna ska kunna uppleva glädjen att utveckla sitt språk och sin identitet.

För förskolebarn som behöver språkstöd i svenska har vi tagit fram en ny insats.

Modersmålspedagogen i respektive språk arbetar systematiskt och strukturerat för att utveckla det svenska språket – en viktig förberedelse för skolarbetet!

Här kommer vårt bildspel skapat av lärare och elever.

Kategorier: Nyheter