Vårt arbete ger resultat

Vi arbetar med utvecklingen av klassrums-, distans- och fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning. Se vårt bildspel, skapad av elever med hjälp av lärare.

Lärarnas arbete präglas av engagemang och entusiasm för att ge eleverna glädjen att få utveckla sitt språk och sin identitet.

För förskolebarn som behöver språkstöd i svenska har vi tagit fram en ny insats: Språktjänster för förskolan.

Modersmålspedagogen i respektive språk arbetar systematiskt och strukturerat för att utveckla det svenska språket – en viktig förberedelse för skolarbetet!