Vi arbetar med utvecklingen av klassrums-, distans- och fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning. Se  vårt bildspel, skapat av elever och lärare.

Lärarnas arbete präglas av engagemang och entusiasm för att eleverna ska kunna uppleva glädjen att utveckla sitt språk och sin identitet.

För förskolebarn som behöver språkstöd i svenska har vi tagit fram en ny insats: Språktjänster för förskolan.

Modersmålspedagogen i respektive språk arbetar systematiskt och strukturerat för att utveckla det svenska språket – en viktig förberedelse för skolarbetet!

Kategorier: Nyheter