"Ett halv ark papper" -översättning och inspelning

Lärare från ”Språkservice för förskolan” har deltagit i översättningen och inspelningen av Strindbergs novell ”Ett halv ark papper”. Novellen har blivit utsedd till världens bästa novell. Den publicerades  år 1903 och som ett masterverk väcker intresse och inspirerar till tolkning och dramatisering. Novellen finns att läsa på  30 olika språk.

Flespråkighet i fokus

konferens i Folkets hus Stockholm, mars 2012     Vi har deltagit i konferensen ”Flerspråkighet i fokus” i Folkets hus. Det var en spännande konferens med över 850 deltagare från hela Sverige. Konfrensen organiseras av Fortbildning AB, Förslkollätidningen och Grundskolletidningen. Vi har fått flera interesanta samtal vid vår monter.

Internationell språkkonferens i Budapest

    ”Språkservice för förskola” har deltagit i en konferens i Budapest där har det träffas ett 30- tal modermålslärare från olika europeiska länder.   Diskuterade ämnen var digitala läromedel och metoder för modersmålsinlärning i en annan språkmiljö.   Konferensen organiserades av Sofia Universitet  ”St. Kliment Ohridski” i Bulgarien, Departementet Läs mer…