Internationell språkkonferens i Budapest

    ”Språkservice för förskola” har deltagit i en konferens i Budapest där har det träffas ett 30- tal modermålslärare från olika europeiska länder.   Diskuterade ämnen var digitala läromedel och metoder för modersmålsinlärning i en annan språkmiljö.   Konferensen organiserades av Sofia Universitet  ”St. Kliment Ohridski” i Bulgarien, Departementet Läs mer…