Information till lärare

Information till anställda

Tag gärna del av denna information och tips.

Läsårsdata

Läsårsdata från våra skolor 2022-2023

Uppdaterad 2022-08-22

Allmänt Modersmål

Arbetsgång vid start av Modersmål

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål – Beskrivning

Studiehandledning på modersmål

Från konferensen 2020-03-10. 

Handbok

Handbok för lärare hos Språkservice24

Uppdat 2023-11

Förskolan

Styrdokument för modersmål i förskolan

Handlingsplan för modersmålspedagoger till förskolan

Handlingsplan för språkstödet i svenska i förskolan

Handlingsplan för undervisning i modersmål för förskoleklass

Denna ikon markerar de dokument som även finns på sidan med information till nyanställda.