Pedagogisk material

Pedagogiska utvecklingskonferenser

Varje läsår genomför vi på Språkservice24 ett antal konferenser där vi bjuder in våra lärare och även föreläsare i syftet att främja det pedagogiska utvecklingsarbetet och kompetensutveckling. 

Genom dessa konferenser erbjuder vi en mötesplats för dialog och debatt för våra lärare.

På denna sida finner ni viktiga dokument från våra konferenser.

Material från Kungsholmens internationella bibliotek

Hur säger man det på ditt språk?

Enkel och lystfyllt material som ni kan använda tillsammans med era elever.

Arbetsformer för gymnasiet - konferens med Svetlana Parming

2021-04-14
Planeringen av temaarbetet från konferensen.
Presentationen från konferensen.

Gymnasienivå – Hur man kan skriva texter (argumenterande/diskuterande).

Gymnasienivå – Samlingsdokument om yrke och debatt.

Bedömning och betygsättning i ämnet modersmål.

Att planera och genomföra undervisning i modersmål - konferens med Svetlana Parming

2021-03-17

Presentation Konferens Tema Planering

Från konferensen 2021-03-17. Powerpoint. 

 

Metodiskt material för arbete i grundskolan 

Arbetsformer för lågstadiet årskurs 1-3

Arbetsformer för mellanstadiet årskurs 4-6

Arbetsformer för högstadiet årskurs 7-9

Prövning årskurs 9

Konferenser 2019

Värdegrund

Från konferensen 2019-11-28.

Motivation och lärande

Från konferens 2019-03-11–12.

Denna ikon markerar de dokument som även finns på sidan med information till nyanställda.