fbpx

Avslutning och utvärdering av läsåret!

Avslutning och utvärdering av läsåret! Många kommer att minnas läsåret 2020 – 2021 som ett år då epidemins mörka skugga orsakade stora utmaningar och påfrestningar. Organisatoriska förändringar såsom växlande former från distans till klassrum och tvärtom, en ganska stor sjukfrånvaro hos elever och lärare, distansformerna som vi fick lära oss…  Läs mer…

Rättvisande och likvärdiga betyg

Del 2: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig?

Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig? Fortsättning Del 2 I tidigare inlägg diskuterar vi om att betygsättning i förhållande till kunskapskraven är komplicerad. T.ex. lärarens önskan att upprätthålla goda relationer kan påverka bedömningen och tolkningen. Att bygga en förtroendefull relation och att sätta ett rättvis betyg är två dimensioner Läs mer…

Betig

Del 1: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig?

Del 1: Hur gör vi betygsättningen i modersmål mer likvärdig? Enligt Skolverkets styrdokument ska bedömning och betygsättning i varje ämne vara likvärdig, allsidig och spegla elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven i kursplanen. För att uppnå likvärdig betygsättning genomförs nationella prov och rekommenderas sambedömning mellan lärare. För allsidig bedömning erfordras att läraren Läs mer…

Språkservice24 gratulerar modersmålselever och lärare på internationella modersmålsdagen. Grattis till ett fantastiskt arbete!

Internationella modersmålsdagen Internationella modersmålsdagen instiftades år 1999 av UNESCO. Syftet är att uppmärksamma alla språk och allas rätt att lära sig sitt modersmål, kultur och traditioner.  Många barn läser sitt modersmål i en främmande språkmiljö. De har fått en ökad språkmedvetenhet och en förståelse om sin kultur. Genom att bevara Läs mer…